วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การสร้างสปอร์

การสร้างสปอร์ (sporulation) เป็นเซลล์สปอร์ มีลักษณะการสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นในพวกเห็ดรา, สาหร่าย และโปรโตซัว เป็นการสืบพันธุ์โดยที่เซลล์แบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสหลายๆ ครั้ง จนได้นิวเคลียสเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วแบ่งไซโทพลาสซึมมา ห่อหุ้มรอบๆ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก แต่ละเซลล์เรียกว่า "สปอร์" และลมจะช่วยให้สปอร์ปลิวไปตกในที่ต่างๆ เมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นหน่วยชีวิตใหม่ และเจริญมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ เซลล์สปอร์อีกแบบหนึ่งพบได้ในพืชพวกมอสและเฟิร์น เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเซลล์ที่เกิดใหม่จะต่างกับเซลล์พ่อแม่
ที่มา:https://www.myfirstbrain.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น