วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

การสืบพันธุืแบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องมีการรวมกันของตัวอสุจิและเซลล์ไข่
1.การแตกหน่อ (Budding)

2.การแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน (Binary fission) เช่น อะมีบา ยูกลีนา พารามีเซียม เกิดขึ้นโดยนิวเคลียสของเซลลืจะแบ่งตัวก่อน แล้วไซโทพลาสซึมจะแบ่งตาม ได้เป็นตัวใหม่ 2 เซลล์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น